CENTRES DE RECERCA

Institut Català d’Investigacions Químiques (ICIQ)

CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES (CSIC)

UNIVERSITAT DE LLEIDA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI