Dinàmica de Reaccions Químiques

Director: Antonio Aguilar Navarro

Universitat de Barcelona / Parc Científic de Barcelona

Web: http://www.ub.edu/gdrq/Grup_de_Dinamica_de_Reaccions/Benvinguts.html

Línees d’investigació /línees d’expertesa del grup:

Dinàmica de reaccions químiques: Simulació rigorosa de processos reactius amb l’objectiu conèixer en detall el camí de les reaccions, analitzar quin tipus de productes se n’obtenen i amb quin contingut energètic, així com quina preparació dels reactius pot afavorir una determinada reacció.
Processos estudiats: processos de transferència de càrrega; processos de dissociació per col•lisió; reaccions atmosfèriques, reaccions químiques
Mètodes emprats: dinàmica de reacció de trajectòries, dinàmica quàntica i dinàmica molecular
Dins el mateix grup de recerca es duu a terme una important tasca per a investigar aquests processos des de una vessant experimental.

Simulació mitjançant tècniques de dinàmica molecular de sistemes complexes amb un nombre elevat d’àtoms. Estudi de l’adsorció de gasos sobre superfícies poroses (nanotubos de carbono). Estudi de l’estructura col•lectiva de l’aigua i la seva participació com a dissolvent en processos fisicoquímics.

Sectors industrials on tenen aplicació les línees d’expertesa del grup:

Industria aeroespacial: modelització de processos físics/químics en condicions de l’alta atmosfera i temperatures elevades.
Energies alternatives: investigació de nous combustibles, emmagatzemament i processos de combustió.
Sector de Materials: processos de polimerització per iniciació iònica (vessant experimental)
General: Experiència en la utilització de gran varietat de tècniques de simulació: mètodes clàssics, quàntics. Mètodes numèrics. Domini en el disseny de dispositius experimentals: aparells de buit, espectrometria de masses.

Formació específica que pot oferir el grup:

Desenvolupament de models que permetin resoldre problemes complexes.
Mètodes numèrics
Tècniques de simulació: mètodes clàssics quàntics.
Tècniques experimentals: tècniques i aparells de buit, espectrometria de masses, implementació de sistemes informàtics per al control de dispositius experimentals.

Dinàmica de Reaccions Químiques

Director: Antonio Aguilar Navarro

Universitat de Barcelona / Parc Científic de Barcelona

Web: http://www.ub.edu/gdrq/Grup_de_Dinamica_de_Reaccions/Benvinguts.html

Línees d’investigació /línees d’expertesa del grup:

Dinàmica de reaccions químiques: Simulació rigorosa de processos reactius amb l’objectiu conèixer en detall el camí de les reaccions, analitzar quin tipus de productes se n’obtenen i amb quin contingut energètic, així com quina preparació dels reactius pot afavorir una determinada reacció.
Processos estudiats: processos de transferència de càrrega; processos de dissociació per col•lisió; reaccions atmosfèriques, reaccions químiques
Mètodes emprats: dinàmica de reacció de trajectòries, dinàmica quàntica i dinàmica molecular
Dins el mateix grup de recerca es duu a terme una important tasca per a investigar aquests processos des de una vessant experimental.

Simulació mitjançant tècniques de dinàmica molecular de sistemes complexes amb un nombre elevat d’àtoms. Estudi de l’adsorció de gasos sobre superfícies poroses (nanotubos de carbono). Estudi de l’estructura col•lectiva de l’aigua i la seva participació com a dissolvent en processos fisicoquímics.

Sectors industrials on tenen aplicació les línees d’expertesa del grup:

Industria aeroespacial: modelització de processos físics/químics en condicions de l’alta atmosfera i temperatures elevades.
Energies alternatives: investigació de nous combustibles, emmagatzemament i processos de combustió.
Sector de Materials: processos de polimerització per iniciació iònica (vessant experimental)
General: Experiència en la utilització de gran varietat de tècniques de simulació: mètodes clàssics, quàntics. Mètodes numèrics. Domini en el disseny de dispositius experimentals: aparells de buit, espectrometria de masses.

Formació específica que pot oferir el grup:

Desenvolupament de models que permetin resoldre problemes complexes.
Mètodes numèrics
Tècniques de simulació: mètodes clàssics quàntics.
Tècniques experimentals: tècniques i aparells de buit, espectrometria de masses, implementació de sistemes informàtics per al control de dispositius experimentals.