Resolució de la 2a edició de la convocatòria VALCHEM

El Consell de direcció de la Xarxa de Referència en Química Teòrica i Computacional va fallar el passat dilluns 12 de Juny la segona edició de la convocatòria VALCHEM, que dóna un finançament als projectes amb major potencial innovador, impacte tecnològic i grau de maduresa de la idea, amb la finalitat de fomentar la valorització de la recerca duta a terme pels investigadors de la XRQTC.

El projecte guardonat aquest any ha sigut el proposat pel Dr. Pablo Gamallo del Departament de Ciència de Materials i Química Física, secció Química Física, de la Universitat de Barcelona, que juntament amb la resta de l´equip, està desenvolupant un software d’interès per la indústria del petroli. Aquest sofware serà capaç de simular sistemes formats per aigua, additius i petroli amb la intenció de predir el millor tensioactiu o additiu capaç de maximitzar la quantitat de petroli recuperada.

Aquest projecte, anomenat “Easy Simulator for Enhanced Oil Recovery Molecular Dynamics”, compta amb el suport de les empreses REPSOL S.A i CDI Vallès S.L., que han mostrat interès d’explotació comercial del producte.

wettability

The XRQTC (reference network in theoretical and computational chemistry) direction board has failed on the 12th of Juny the second edition of the VALCHEM contest. VALCHEM provides funding to the projects with the greatest innovative potential, technological impact and idea maturity, with the purpose of promoting the valorisation of the research carried out by the XRQTC researchers.

This year the awarded project has been the one proposed by Dr. Pablo Gamallo from the Department of Materials Science and Physical Chemistry, Physical Chemistry section, of the University of Barcelona ​​that, together with the rest of the team, is developing software of interest for the oil industry. This software will be able to simulate the systems composed by water, oil and additives with the purpose of predicting the best surfactant or additive that can maximize the amount of oil recovered.

This project called “Easy Simulator for Molecular Dynamics Enhanced Oil Recovery” received the support of the companies REPSOL S.A. and CDI Vallès S.L., who have shown interest in the commercial exploitation of the product.

Share Now

xrqtchemistry

More Posts By xrqtchemistry