L’XRQTC membre de la plataforma del CO2

L’XRQTC s’ha incorporat a la plataforma del CO2.

La Plataforma Tecnològica Espanyola del CO2 (PTECO2) és una iniciativa promoguda per Empreses, Centres d’Investigació i Universitat, emparada pel ministeri d’Educació i Ciència i donada suport pel ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i el Ministeri de Medi ambient. En l’any 2006 es va crear aquesta Plataforma gràcies al suport del Ministeri d’Educació i Ciència, qui va concedir l’ajuda per a la creació i impuls de xarxes tecnològiques, en el marc del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+I 2004-2007). El objectiu general de la PTECO2 és abordar un desenvolupament tecnològic a Espanya que contribueixi a disminuir l’impacta ambiental, social i econòmic derivat de les emissions de gasos efecte hivernacle en el nostre país.