La química computacional al servei de la Biologia Humana

Susana Barrera-Vilarmau i el dr. Ramón Crehuet, del grup de Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC), han participat a un treball que descriu acuradament la interacció entre el DNA i la proteïna PCNA i que va ser publicat per la revista NATURE Communications. La PCNA és una proteïna en forma d’anell que envolta el DNA i que te un paper central en el procés de duplicació de la cadena genètica, per què capta les polimerases, els enzims capaços d’activar la reacció que repliquen el DNA.
El grup d’investigació va confirmar, mitjançant càlculs de dinàmica molecular, que la PCNA és capaç de lliscar sobre la catena de DNA amb un moviment similar al de una roda d’engranatge, mantenint sempre un enllaç dèbil amb molècules de fosfat de la cadena de DNA i mantenint amb la mateixa un’orientació constant.

 

DNA -PCNA

Reference
M. De March, N. Merino, S. Barrera-Vilarmau, R. Crehuet, S. Onesti, F. J. Blanco and A. De Biasio,“Structural basis of human PCNA sliding on DNA”, Nat. Commun. 7, 13935 (2016) doi: 10.1038/ncomms13935

 

 

Share Now

xrqtchemistry

More Posts By xrqtchemistry

Related Post