Incorporació de la XRQTC a plataformes tecnològiques