Ciència dels Materials

La Xarxa és pionera en l’ús de mètodes computacionals per investigar les propietats de materials sòlids inorgànics i de materials moleculars d’interès tecnològic, així com de superfícies i nanoestructures. Dissenyem i optimitzem catalitzadors i nanocatalitzadors per millorar els processos industrials. Mitjançant la simulació, avaluem i prediem la creació de nous materials i nanomaterials, polímers i materials sintètics.

CIÈNCIA DE LA VIDA

La Xarxa empra i desenvolupa eines bioinformàtiques i quimioinformàtiques amb la finalitat de descobrir nous compostos actius per al disseny de fàrmacs utilitzant mètodes de docking i modelització molecular, així com mètodes híbrids de mecànica quàntica i clàssica. Simulem els processos de catàlisi enzimàtica per al disseny de nous enzims estables i la seva aplicació en biotecnologia, biomedicina i processos industrials. Estudiem la interacció proteïnes-lligands i les reaccions enzimàtiques per ajudar en el disseny d'inhibidors d'enzims més eficients.

MEDI AMBIENT

La Xarxa contribueix a la recerca en matèria de contaminació atmosfèrica gràcies a les eines que ofereixen la química teòrica i la simulació, aplicades a la dinàmica de les reaccions químiques. Estudiem com optimitzar els processos d’adsorció selectiva de gasos d’origen industrial sobre materials sòlids i líquids per millorar-ne la captura i reduir-ne les emissions globals. Estudiem les propietats fisiològiques i la toxicitat ambiental de les substàncies químiques i orgàniques, així com dels nanomaterials.

Serveis en HPC

La Xarxa ofereix recursos HPC per a necessitats de càlcul i un servei d'assessorament per optimitzar el rendiment dels supercomputadors i augmentar l’eficiència dels temps de càlcul. Elaborem nous algoritmes per satisfer necessitats tècniques específiques, com ara la predicció d’estructures, mecanismes de reaccions o la mesura del contingut, la forma i la simetria d’objectes. Oferim solucions per a l’organització i l’emmagatzemament de grans volums de dades (BIG DATA) i implementem funcionalitats analítiques de predicció de dades.

Xarxa de Referència en Química Teòrica i Computacional

La Xarxa de Referència d’ R+D+I en Química Teòrica i Computacional (XRQTC) coordina més de 200 investigadors dels grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya que treballen en aquesta disciplina en diferents universitats, centres e instituts de recerca catalans. La XRQTC desenvolupa idees i nous projectes amb la finalitat de garantir la innovació, la competitivitat i la transferència dels millors resultats al sector productiu.

Formes de col·laborar

La XRQTC ofereix tant al sector públic com al privat serveis de:
  • Assessorament científico-tècnic
  • Desenvolupament de projectes
  • Formació de personal
Posa't en contacte amb nosaltres! Per a més informació: info@xrqtc.com

European Master TCCM/Erasmus+

Theoretical Chemistry and Computational Modelling

Interuniversitary Master (UB-UPC)

Computational Modelling in Physics, Chemistry and Biochemistry

MACMoM (UdG)

Official Master in Advanced Catalysis and Molecular Modelling

  • YouTube
  • LinkedIn

ACTUALITAT