New Trends Of Computational Chemistry in Industry


Inici

4a Escola d'Estiu XRQTC

Benvinguts a la quarta edició de l’escola d’estiu de Química Teòrica i Computacional. L’escola d’estiu de Química Teòrica i Computacional (EEQTC) és una iniciativa de la Xarxa de Química Teòrica i Computacional de Catalunya amb la intenció de crear una eina de difusió dels darrers desenvolupaments en el camp de la química actual fent un especial èmfasi amb el paper que hi jugen les diverses branques de la química teòrica en la comprensió i modelització dels fenòmens que hi intervenen. D’altra banda creiem que és important disposar d’un fórum per donar a conèixer la tasca desenvolupada pels diferents grups que integren la xarxa, per la qual cosa s’intentarà que en el professorat de l’escola hi hagi, dins de les possibilitats específiques de cada tema, un equilibri entre membres de la xarxa i científics aliens a aquesta. Per tal d’intentar donar un caràcter internacional a l’escola s’intentarà també convidar a participar a un nombre representatiu de professors estrangers. En principi l’idioma oficial de l’escola serà l’anglès.

Els continguts estan estructurats en tres mòduls, i cadascun d’ells tracta sobre un tema específic. S’ha intentat, d’una banda, tractar problemes variats per fer que sigui d’interès per al màxim possible de membres de la xarxa, i d’altra banda, evitar temes estrictament metodològics per procurar que poguem tenir alumnes d’àrees afins, però que no treballin estrictament en química teòrica.

En els mòduls curts s’ha intentat equilibrar la presentació del tema tant des del punt de vista experimental com des del punt de vista de la química teòrica. Pel mòdul llarg, s’ha previst la realització de pràctiques amb ordinador. Per a cada mòdul s’ha designat un membre de la xarxa com a director que serà el responsable exclusiu dels continguts i dels professors convidats a participar en el mòdul. L'edició d'enguany constarà dels següents temes:  Propietats físiques i químiques de polioxometal•lats per al mòdul A (curt), Líquids iònics a temperatura ambient: síntesi, aplicacions i modelització teòrica per al mòdul B (curt) i Python aplicat a la química computacional i la modelització molecular per al mòdul C (llarg). Esperem que aquests temes siguin del seu interès i que disfrutin d'aquesta edició de l'escola d'estiu.

 

Pere Alemany i Cahner
Director de l'Escola d'Estiu de Química Teòrica i Computacional de Catalunya