Ciència dels Materials

La Xarxa és pionera en l’ús de mètodes computacionals per investigar les propietats de materials sòlids inorgànics i de materials moleculars d’interès tecnològic, així com de superfícies i nanoestructures. Dissenyem i optimitzem catalitzadors i nanocatalitzadors per millorar els processos industrials. Mitjançant la simulació, avaluem i prediem la creació de nous materials i nanomaterials, polímers i materials sintètics.

CIÈNCIA DE LA VIDA

La Xarxa empra i desenvolupa eines bioinformàtiques i quimioinformàtiques amb la finalitat de descobrir nous compostos actius per al disseny de fàrmacs utilitzant mètodes de docking i modelització molecular, així com mètodes híbrids de mecànica quàntica i clàssica. Simulem els processos de catàlisi enzimàtica per al disseny de nous enzims estables i la seva aplicació en biotecnologia, biomedicina i processos industrials. Estudiem la interacció proteïnes-lligands i les reaccions enzimàtiques per ajudar en el disseny d'inhibidors d'enzims més eficients.

MEDI AMBIENT

La Xarxa contribueix a la recerca en matèria de contaminació atmosfèrica gràcies a les eines que ofereixen la química teòrica i la simulació, aplicades a la dinàmica de les reaccions químiques. Estudiem com optimitzar els processos d’adsorció selectiva de gasos d’origen industrial sobre materials sòlids i líquids per millorar-ne la captura i reduir-ne les emissions globals. Estudiem les propietats fisiològiques i la toxicitat ambiental de les substàncies químiques i orgàniques, així com dels nanomaterials.

Serveis en HPC

La Xarxa ofereix recursos HPC per a necessitats de càlcul i un servei d'assessorament per optimitzar el rendiment dels supercomputadors i augmentar l’eficiència dels temps de càlcul. Elaborem nous algoritmes per satisfer necessitats tècniques específiques, com ara la predicció d’estructures, mecanismes de reaccions o la mesura del contingut, la forma i la simetria d’objectes. Oferim solucions per a l’organització i l’emmagatzemament de grans volums de dades (BIG DATA) i implementem funcionalitats analítiques de predicció de dades.

Xarxa de Referència en Química Teòrica i Computacional

La Xarxa de Referència d’ R+D+I en Química Teòrica i Computacional (XRQTC) coordina més de 200 investigadors dels grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya que treballen en aquesta disciplina en diferents universitats, centres e instituts de recerca catalans. La XRQTC desenvolupa idees i nous projectes amb la finalitat de garantir la innovació, la competitivitat i la transferència dels millors resultats al sector productiu.

Formes de col·laborar

La XRQTC ofereix tant al sector públic com al privat serveis de:
  • Assessorament científico-tècnic
  • Desenvolupament de projectes
  • Formació de personal
Posa't en contacte amb nosaltres! Per a més informació: info@xrqtc.com

European Master TCCM/Erasmus+

Theoretical Chemistry and Computational Modelling

Interuniversitary Master (UB-UPC)

Computational Modelling in Physics, Chemistry and Biochemistry

MACMoM (UdG)

Official Master in Advanced Catalysis and Molecular Modelling

  • YouTube
  • LinkedIn

ACTUALITAT

17 Oct

Managing Chemistry Data

Dr. Carles Bo, Dr. Feliu Maseras and Dr. Núria Lopez, researchers of the Computational Department at the the Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ), have recently written a Comment Article analysing the role of computational results database...